Teata looma väärkohtlemisest! Ära jää tuimaks pealtvaatajaks!

kategooria:

.... Eesti Loomakaitse Selts palub, et  inimesed igast juhtumist, kus loomi
piinatakse või muul viisil julmalt koheldakse, teada annaksid.

"Me teame, et tihtilugu inimesed kardavad enda heaolu pärast:
näiteks on loomapiinajaks naaber või perekonnaliige. Kinnitame, et me
garanteerime soovi korral alati teataja anonüümsuse," selgitab ELS esindaja Annika Lepp.

Seltsile laekub aastas ligi 4000 hädajuhtumi teadet, millest keskmiselt 20-30 liigituvad looma julma kohtlemise alla.

Looma
julmast kohtlemisest (näiteks looma näljutamisest, looma peksmisest või
looma hukkamisest ebahumaansel viisil) tuleb teavitada kas politseid
numbril 110 või Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonil 5267117.


Tagasi üles