MTÜ Tartu Kassikaitse - kes ja mis me oleme

juulius.jpg

Tartu Kassikaitse on füüsiliste isikute vabal algatusel põhinev
mittetulundusühing, mis on asutatud 2007. a. ja mille eesmärkideks on
arendada euroopalikku kassipidamiskultuuri Eestis ja teavitada inimesi
kasside liigiomastest vajadustest, nende arvukuse kontrollimiseks
vajalikest abinõudest, samuti aidata kodututel kassidel leida päris oma
kodu. Kuigi sama eesmärgi nimel tegutseb ka linna toetusel olev Tartu Koduta Loomade Varjupaik, siis on meil põhimõtteline erinevus- kui varjupaik on kohustatud hoidma ja hoiabki kasse vähemalt 2 nädalat, misjärel sageli hukkab nad  ruumi-ja ressursside puuduse tõttu. Samuti hukatakse seal koheselt metsikud kassid. MTÜ Tartu Kassikaitse ei hukka ühtegi kassi, kõik, kelle oleme oma hoiukodudesse võtnud, lahkuvad meilt neile otsitud uutesse kodudesse. Selleks võib kuluda täiskasvanud kassi puhul mitu aastat, kuna juba metsiku kassi sotsialiseerimine võib võtta aega terve aasta. Samuti puuduvad varjupaigal võimalused kassidega individuaalselt tegeleda (eriti metsikute kassidega), et nad oleksid nö koduvalmis ja paljud kassid lihtsalt ei pea varjupaigas vastu. Samal ajal on tänavatel endiselt palju hulkuvaid kasse, mis viitab meie inimeste madalale lemmikloomapidamise kultuurile. Kõigi nende probleemidega tegelemine on Tartu Kassikaitse südameasjaks.

Kassikaitse peamised tegevused

 • Inimeste loomapidamisealase teadlikkuse tõstmine vastava selgitustöö ja korraldatavate ürituste (loengud, trükiste levitamine) kaudu.
 • Teiste avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutustega koostöö arendamine, kodanikuühiskonna arendamine vabatahtlike kaasamise kaudu.
 • Erinevatel põhjustel kodutuks jäänud kassidele meie ühingu ümber koondunud vabatahtlike hoiukodude võrgustiku kaudu ajutise asenduskodu pakkumine.
 • Kasside hooldamine, ravi, steriliseerimine, vaktsineerimine ja sotsialiseerimine asendus- ehk hoiukodus. Hoiukodu on vabatahtliku kodu, kus kass elab eelnimetatud perioodil kuni uue päriskodu leidmiseni. 
 • Kassidele uue kodu otsimine.
 • aitame igati kaasa kodu kaotanud kodukasside koju saamisele sh laenutame lõksu-püügipuuri. Selle eest ootame annetust 10€.

Kassikaitse senised saavutused

 • Tartu Kassikaitse kaudu on endale uue kodu leidnud rohkem kui 1000 kassi.
 • Meie koostööpartneriks on olnud Eesti Loomakaitse Selts, kes on aidanud tasuda kasside steriliseerimise ja ravikulusid.
 • Oleme osalenud Tartus peetavatel laatadel, kus oleme jaganud inimestele teavet kassipidamisega seotud küsimustes.
 • 2008.a. andsime projektina välja oma Kassikaitse kalendri, kus lisaks piltidele oli iga kuu juures nõuandeid kassipidamiseks.
 • Oleme käinud raamatukogus, lasteaedades ja mängurühmades rääkimas lastele, milline loom on kass, kuidas tema eest hoolitseda ja miks ei tohi kassile liiga teha.
 • Ühingul on 13 liiget ja meie kaudu tegutseb umbes 15 vabatahtlikku.
 • Tegevuseks vajalikud vahendid oleme saanud annetajatelt ning heategevusüritustelt. Olulise panuse tegevuse arendamiseks on andnud ka meie liikmed ning hoiukodu pakkuvad vabatahtlikud. Meie juhatuse liikmed ega vabatahtlikud ei saa oma tegevuse eest tasu ega muid varalisi hüvesid.


Annetada saab arveldusarvetele:

SEB: EE581010220072929015 , SWIFT/BIC:EEUHEE2X  või

Swedbank: EE412200221042553213 , SWIFT/BIC: HABAEE2X ,

saajaks MTÜ Tartu Kassikaitse.

Meie ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Iga annetaja saab annetuselt tulumaksu tagasi.

Üldinfo: kassidkoju@hot.ee
Sekretär: tel. 5302 4599

RSS voog

Kassikaitse Facebookis ja Google+'s

 

Pildil meie esimene hoolealune härra Juulius, kes leidis kodu ühe päevaga.

Juulius elab nüüd mere ääres kaunist kassielu.

 AITAME KASSID KOOS KOJU! 


Syndicate content

Tagasi üles